ERKIN.PRO
ULUSAL SİBER OLAYLARA MÜDAHALE MERKEZİ (USOM)
TARAFINDAN ONAYLANILMIŞTIR

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM); ülke kapsamında, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri yürütmektedir. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun, 60 ıncı maddesi 11 inci fıkrasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yetkilerine ilişkin olarak şu hükümler yer almaktadır: (11) "Kurum, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin siber saldırılara karşı korunması ve bu saldırılara karşı caydırıcılık sağlamak için her türlü tedbiri alır veya aldırır."

Bu web sitesi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen önleyici faaliyetler kapsamından bağımsız bir şekilde onaylanılmıştır.

Giriş yap Yan Domain